Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia ul. B. Chrobrego, Biskupiec. 

WYKAZ