Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w Biskupcu ul. Kombatantów i Szczerbiec – w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI