Wykaz nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę. 

wykaz dzierżawa