Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w  dzierżawę, w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ