Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – ul. Jesionowa.

WYKAZ