Wykaz nieruchomości gruntowej do oddania w użyczenie – Rukławki. 

WYKAZ