Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – ul. Krótka Biskupiec. 

WYKAZ