1 listopada organizacja ruchu w pobliżu biskupieckiego cmentarza komunalnego zostanie zmieniona.
W dniach 30.10, 31.10, 1.11 na ul. Cmentarnej będzie możliwość postoju samochodu do 10 min. Natomiast 1 listopada w godz. 6:00-20:00 nastąpią zmiany organizacyjne na nw. ulicach. Na ulicach Krynicznej i Słowackiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy z wjazdem od ulicy B. Chrobrego. Nie będzie możliwy wjazd na ulicę Kryniczną od ulicy Mickiewicza i Słowackiego i na ulicę Słowackiego od ulicy Ostre Koło.
Dostępne będą miejsca postojowe przy cmentarzu od strony lecznicy dla zwierząt z wjazdem od ulicy B. Chrobrego, parking przy Zespole Szkół oraz teren przy skrzyżowaniu ulicy B. Chrobrego i Armii Krajowej.
Nad sprawnym funkcjonowaniem ruchu drogowego czuwać będzie straż miejska, policja oraz strażacy-ochotnicy odpowiednio przeszkoleni i umundurowani, którzy rozstawieni będą na skrzyżowaniach i w miejscach zmian organizacji ruchu.
Apelujemy do kierowców o zwrócenie uwagi na polecenia osób kierujących ruchem i dostosowanie się do obowiązującego w tym dniu oznakowania.

mapka organizacja ruchu