1 listopada organizacja ruchu w pobliżu biskupieckiego cmentarza komunalnego zostanie zmieniona.
1 listopada od godz. 6:00 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. Na ulicach: Kryniczna i Słowackiego będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. B. Chrobrego oraz zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach jezdni. Ul. Cmentarna będzie całkowicie wyłączona z ruchu samochodowego. Dostępne będą miejsca postojowe przy cmentarzu od strony lecznicy dla zwierząt z wjazdem od ulicy B. Chrobrego, parking przy Zespole Szkół oraz teren przy skrzyżowaniu ulicy B. Chrobrego i Armii Krajowej.
Nad sprawnym funkcjonowaniem ruchu drogowego czuwać będzie straż miejska, policja oraz strażacy-ochotnicy, którzy rozstawieni będą na skrzyżowaniach i w miejscach zmian organizacji ruchu.
Apelujemy do kierowców o zwrócenie uwagi na polecenia osób kierujących ruchem i dostosowanie się do obowiązującego w tym dniu oznakowania.