Od 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ oraz rodzinny kapitał opiekuńczy przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wychowawcze należy się na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia i przysługuje każdemu, niezależnie od dochodów. Od 2022 r. to ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

  • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
  • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
  • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) można złożyć przez PUE ZUS.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez:

  • swój bank

Jeżeli zdecydujemy się złożyć wniosek przez bank lub portal Emp@tia, a nie posiadamy jeszcze profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy nam taki profil na podstawie danych z wniosku. Jeśli chcemy wystąpić o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), składamy jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występujemy o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteśmy rodzicem oraz na dziecko, którego jesteśmy opiekunem prawnym, musimy złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie Państwo na stronie ZUS – STRONA

Ulotka 500+( dla rodziców)

Ulotka 500+ (dziecko, które ma opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego lub jest umieszczone w pieczy zastępczej)