Usuwanie azbestu z pokrycia dachowego.

Zapraszamy rolników zainteresowanych bezpłatnym usunięciem azbestu z gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Biskupiec w 2024 r., którzy otrzymali i rozliczyli dofinansowanie z ARiMR na wymianę pokrycia dachowego do złożenia wniosku na odbiór azbestu w Urzędzie Miejskim w Biskupcu do dnia 16.02.2024 r. (wnioski złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane). Wnioski wraz z załącznikami na usunięcie azbestu można pobrać w Urzędzie  Miejskim w pok. 10 i 5 oraz TUTAJ. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o rozliczeniu dofinansowania z ARiMR na wymianę pokrycia dachowego. Wnioski zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania przez gminę Biskupiec dofinansowania. Złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Biskupcu pok. 5, tel.  89 715 01 36.