Burmistrz Biskupca z wizytą w Brukseli. 

Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski uczestniczył w podsumowaniu Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbyło się w Brukseli w Domu Polski Wschodniej. Program ten jest integralną częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2017-2023, w ramach którego miasteczka Cittaslow Warmii i Mazur wykorzystały ponad 50 mln euro. Podczas spotkania zaprezentowano fotografie wykonanych inwestycji w poszczególnych miastach. W ten sposób pokazano, jak wiele – dzięki przynależności do sieci miast Cittaslow udało się zmienić. Wizyta była również okazją do negocjacji wysokości budżetu na przyszły okres. W programie tym są zadania niezwykle ważne dla naszego regionu, jak rewitalizacja czy odnawialne źródła energii. Korzystając z obecności w Brukseli, burmistrz Biskupca wspólnie z samorządowcami odbył spotkanie z polskim dyplomatą, reprezentantem naszej placówki zagranicznej tj. polskiego przedstawicielstwa przy Parlamencie Europejskim. Było to niezwykle ważne i konstruktywne spotkanie z Europosełem Krzysztofem Hetmanem, podczas którego włodarze zasygnalizowali problemy polskich samorządowców z opłatami za ciepło, prąd oraz oczekiwania i potrzeby samorządów w zakresie środków z przyszłego opracowania unijnego.