W dniach 21-22 października w Rzgowie odbyło się Posiedzenie Krajowego Komitetu Koordynującego.

Przez dwa dni burmistrzowie i przedstawiciele miasteczek dobrego życia zrzeszonych w międzynarodowej sieci Cittaslow uczestniczyli w wizycie studyjnej w Rzgowie (koło Łodzi). W trakcie wizyty omówiono m.in. projekt budżetu na 2022 r., a także koncepcję jubileuszu 15-lecia istnienia Polskiej Sieci Cittaslow. Rzgów należy do sieci miast Cittaslow od 2017 roku. O genezie tej przynależności i dorobku gminy w zakresie popularyzowania idei miast „dobrego życia” opowiedział Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. Wizyta była również okazją do zapoznania gości z gminą Rzgów. Odwiedzono m.in. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie oraz tematyczny park rozrywki Mandoria.