W Stryjewie odbyły się warsztaty pt.” Kreatywna wioska rycerska”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjewie zorganizowało warsztaty w ramach projektu “Kreatywna wioska rycerska” dofinansowanego z programu mikrodotacji funduszu inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 5. Pierwsze spotkanie odbyło się w sobotę 24 września. Zrealizowano warsztaty malarstwa na tkaninie (torby, szaty średniowieczne) oraz warsztaty Eko – wykorzystywania zasobów roślinnych. Kolejne spotkanie odbyło się w niedzielę 25 września. Uczestnicy nauczyli się jak organizować imprezy plenerowe ( np. zawody strzeleckie) oraz poznali techniki toczenia kołem garncarskim – warsztaty ceramiczne. Celem projektu były: rozwój kulturalny/historyczny uczestników, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, zapewnienie młodym ludziom kreatywnego spędzania wolnego czasu, pobudzenie pasji, ale przede wszystkim aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Gratulujemy pomysłu!