Zespół Węgojska Strużka uczestniczył w ogólnopolskim przeglądzie.  

Węgojska Strużka wyśpiewała nagrodę II stopnia na XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych im. Zdzisława Podkańskiego w Lublinie. Konkurs odbył się w dniach 13-14 stycznia. Jury przesłuchało ogółem 28 prezentacji, w tym 8 grup kolędniczych oraz 20 zespołów i grup śpiewaczych. Oceniano m.in.: wysoką jakość artystyczną oraz zgodność repertuaru z istotą zjawiska kolędowania oraz z lokalnymi – dla poszczególnych wykonawców, tradycjami kolędniczymi.

Występujący pochodzili głównie z obszaru województwa lubelskiego, ale w konkursie brali udział także artyści z innych regionów: województwa podkarpackie, mazowieckie oraz małopolskie. Jury miało okazję wysłuchać różnorodnych wykonawców, co dodatkowo podkreślało bogactwo i różnorodność kulturową prezentowaną podczas przeglądu. Serdecznie gratulujemy.