Aktywni w zgodzie z naturą realizują projekt “Dzieci lasu-kreatywne poznawanie przyrody”.

Dzięki użyczonej osobowości prawnej przez Strzelecki Klub Sportowy Gryf w Biskupcu, grupa nieformalna “Aktywni w zgodzie z naturą” pozyskali środki na realizację projektu pt. ” Dzieci lasu – kreatywne poznawanie przyrody”. W ramach tego zadania organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w warsztatach plenerowych 14.06.2022 r. , o godzinie 17:00 w Parku Miejskim przy BDK. Wyprawa terenowa pt. Z kompasem w ręku, ma na celu zaznajomić uczestników projektu z tajnikami mapy i kompasu. Podczas wycieczki usłyszymy także fascynujące opowieści o nocnej nawigacji po gwiazdach.

Zapisy na warsztaty: Adam Mickiewicz – tel. 501 357 274.

Zapraszamy!

Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest  przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodki Działaj Lokalnie.

lgd