Koło Gospodyń wiejskich w Borkach Wielkich pozyskało dofinansowanie w ramach  IV. edycji programu grantowego „Wakacyjna AktywAKCJA”.

Spośród złożonych 1500 projektów z całej Polski komisja wyłoniła 100 projektów, które spełniają wszystkie kryteria i realizują cele programu – są bezpłatne, skierowane do dzieci z małych miejscowości i zawierają element edukacji ekologicznej. Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach znajduje się na 43 pozycji w liście rankingowej.

W ramach zadania w lipcu zaplanowano:

– wspólny wyjazd do kina;

– edukacyjną wycieczkę rowerową;

– integracja z grupą „Kręgi Wsparcia”

– dzień sportu.

Gratulujemy pomysłów i czekamy na efekty z realizacji przedsięwzięć.