Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce – Rozwój Wsi realizuje „Wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci z Czerwonki”

Dzięki KGW w Czerwonce podczas wakacji dzieci mają co robić! Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania po okiem trenera. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. Dofinansowanie na ten cel KGW Czerwonka pozyskała z programu Mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 5.