3 maja odbyły się uroczystości związane z 232.rocznicą uchwalenia Konstytucji RP.

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. Określa źródła stanowienia prawa oraz podstawowe reguły krajowego porządku prawnego. Polska uchwaliła swoja konstytucję 232. lata temu, która do dziś stoi na straży sprawiedliwości, wolności i demokratyczności. Z tej okazji 3 maja w naszym mieście odbyły się uroczyste obchody upamiętniające tę datę. O godz. 10 odbyła się msza św. w Kościele Św. Jana Chrzciciela. Następnie delegacje władz, samorządu, placówek oświatowych, stowarzyszeń i służb mundurowych złożyły kwiaty pod pomnikami “Jana Pawła II i Poległym za Ojczyznę” oraz „1945 Powrót Warmii i Mazur do Macierzy. Poległym w Walce o Polskość Tych Ziem”. Tradycyjnie został odśpiewany także hymn oraz wciągnięto flagę Polski na maszt. Na koniec uroczystości chór Innamorati zaprezentował kilka utworów patriotycznych. Dziękujemy wszystkim za udział! Korzystając z tak patriotycznej uroczystości Burmistrz Biskupca wręczył akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Biskupiec Pani Bogumile Boguckiej. Pani Bogumiła to wieloletnia właścicielka “Starej księgarni”, autorka książek o Biskupcu, w której zawartych jest wiele faktów i opowieści o naszym mieście. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego obywatela złożyła Kapituła Honorowych Obywateli Gminy Biskupiec, a uchwałę podjęła Rada Miejska 25 kwietnia br. Pani Bogumiło serdecznie gratulujemy!