Mieszkańcy Biskupca wspólnie świętowali 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zgodnie z tradycją obchody 3 maja rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Biskupcu. W uroczystości udział wzięły sztandary m.in.: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Biskupcu, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biskupcu, Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupcu, Zespołu Szkół w Biskupcu, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Biskupcu, Ochotniczej Straży Pożarnej i Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Biskupcu. Po mszy, delegacje biskupieckich instytucji złożyły biało-czerwone wiązanki pod pomnikami „Jana Pawła II i Poległym za Ojczyznę” oraz „1945 Powrót Warmii i Mazur do Macierzy. Poległym w Walce o Polskość Tych Ziem”. Następnie na Placu Wolności odbyła się część oficjalna uroczystości, odśpiewanie hymnu państwowego i przemówienia Burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego. Tradycją tego dnia jest również składanie przyrzeczenia i obietnicy zuchowej. Najmłodsi harcerze Biskupieckiego Hufca ślubowali być dobrym Zuchem i zawsze przestrzegać Prawa Zucha. Na zakończenie z repertuarem patriotycznym wystąpił chór Innamorati.