Grafika z informacją: Uwaga! Ptasia Grypa

Ostrzeżenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie dotyczące możliwości zawleczenia wirusa ptasiej grypy do przyzagrodowych hodowli drobiu w powiecie olsztyńskim.

14.04.2021 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie wydał pismo dotyczące możliwości zawleczenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do przyzagrodowych hodowli drobiu w powiecie olsztyńskim (z województwa mazowieckiego), w związku z procederem nielegalnego handlu drobiem z obszarów zapowietrzonych i zagrożonych HPAI w powiatach mławskim i żuromińskim. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 49 ust. 7 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.) posiadaczowi zwierząt, który wprowadził do swojego gospodarstwa zwierzę, o którym wiedział, że jest chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub chorobę nie przysługuje odszkodowanie (za zwierzęta padłe, zabite lub poddane ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej). Ponadto sprowadzanie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia zwierząt jest przestępstwem, podlegającym karze pozbawienia wolności (art. 165, §1 pkt 1 Kodeksu Karnego).