Gmina Biskupiec dzięki dofinansowaniu z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biskupiec”.

Informacja PDF