Gmina Biskupiec zakończyła usuwanie azbestu. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Gmina Biskupiec zrealizowała zadanie p.n.:  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Biskupiec”. Zadanie realizowane było w zakresie:

  • odbioru materiałów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Biskupiec
  • załadunku i transportu odpadów na składowisko,
  • rozładunku i przekazania do unieszkodliwiania.

Łącznie unieszkodliwione został 101,74 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest, z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Biskupiec.

logo gospodarka wodnalogo