logotypy

Gmina Biskupiec uruchomiła stronę z usługami publicznymi on-line www.e.biskupiec.pl.

W ramach zrealizowanego projektu  „E-usługi dla BiskUPca – etap 2″ dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020, Osi Cyfrowy Region RPWM.03.00.00, Działanie Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz zakup sprzętu komputerowego uruchomiono stronę z usługami publicznymi. Od teraz mieszkańcy, przedsiębiorcy, podatnicy mają możliwość korzystania z usług publicznych on-line. Jest to znaczne ułatwienie, które umożliwia załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu.