logotypy

Przypominamy, że Gmina Biskupiec uruchomiła stronę z usługami publicznymi on-line www.e.biskupiec.pl.

Od teraz mieszkańcy, przedsiębiorcy, podatnicy mogą korzystać z usług publicznych on-line. Jest to znaczne ułatwienie, które umożliwia załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu. Projekt „E-usługi dla BiskUPca – etap 2″ dofinansowany został ze środków RPO WM na lata 2014-2020, Osi Cyfrowy Region RPWM.03.00.00, Działanie Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz zakup sprzętu komputerowego. Zachęcamy do korzystania!