Burmistrz Biskupca podpisał umowę na przebudowę przejść dla pieszych w Biskupcu.

W Biskupcu zostaną przebudowane przejścia dla pieszych, a dokładniej na ul. Ludowej, Warszawskiej i Al. Wojska Polskiego. Dodatkowo dzięki przychylności Powiatu Olsztyńskiego przebudowane zostanie przejście na ul. Aleja Broni. 2 września w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Burmistrz Biskupca podpisał umowę na dofinansowanie tych przedsięwzięć. Dzięki tej inwestycji już niebawem nasze miasto stanie się bezpieczniejsze. W ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie: montażu radarowych wyświetlaczy, wprowadzenia płyt fakturowych w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnością, właściwego oznakowania poziomego i pionowego oraz montażu urządzeń/elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace związane z tą przebudową rozpoczną się już w tym roku.

Zdjęcie

Loga