5 lipca w Starostwie Powiatowym została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Biskupiec i wspólnotą terytorialną Aleksandrii.

Partnerstwo polsko-ukraińskie w powiecie jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2003 r. przez samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zawarł porozumienie o współpracy z Obwodem Rówieńskim. W lipcu ubiegłego roku samorząd Powiatu Olsztyńskiego podpisał umowę o partnerstwie z Powiatem Rówieńskim. Starostowie olsztyński i rówieński wyłonili spośród swoich gmin te podobne do siebie pod względem wielkości terytorium, gospodarczym, czy specyfiki – turystycznej lub rolniczej, proponując im współdziałanie. Umowę Gminy Biskupiec ze wspólnotą terytorialną Aleksandrii podpisali Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski i naczelnik wspólnoty Oleksandr Huts.

Uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie tej umowy podjęli Radni Rady Miejskiej w Biskupcu 27 czerwca. Celem współpracy będą wzajemne relacje w różnych dziedzinach życia, m.in. gospodarki, infrastruktury, edukacji, ochrony środowiska, nauki i sportu, promocji, przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych. Podpisana umowa partnerska przewiduje realizację wspólnych projektów oraz innych działań, które będą ukierunkowane głównie na wymianę doświadczeń między lokalnymi instytucjami obu regionów. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko wzajemne poznanie najlepszych praktyk, ale także rozwijanie lokalnych inicjatyw w oparciu o sprawdzone rozwiązania stosowane przez partnerów.

Podpisanie umowy partnerskiej z Aleksandryjską Radą Wiejską Rejonu Rówieńskiego to ważny krok w budowaniu trwałych relacji międzynarodowych na poziomie lokalnym. Dzięki wspólnym wysiłkom możliwe będzie tworzenie lepszych warunków do życia i rozwoju dla mieszkańców obu regionów.

zdjęcia: www.powiat-olsztynski.pl