Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie została doceniona wśród inicjatyw podejmowanych w województwie warmińsko-mazurskim.

Uczta Pierogowa w Biesowie zajęła drugie miejsce w kategorii najciekawsza impreza cykliczna aktywizująca mieszkańców. Biesowo otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 4 000 zł. Wnioskodawcą była Gmina Biskupiec.

Uczestnikami konkursu mogły być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które walczyły o nagrody:
– za najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do poprawy estetyki miejscowości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
– za najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do aktywizacji mieszkańców i budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
– za najciekawszą imprezę cykliczną aktywizującą mieszkańców na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem konkursów było promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich oraz wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przyznane przez Zarząd Województwa fundusze pozwolą sołectwom z terenu Warmii i mazur zrealizować wiele projektów upiększających krajobraz, infrastrukturę czy organizację imprez.

Organizatorem przedsięwzięcia był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.