Gmina Biskupiec otrzymała 20 tys. zł dofinansowania na realizację Warmińskiej Uczty Pierogowej w Biesowie. 

uczta pierogowa