18 października w Biskupcu odbyło się spotkanie informacyjne w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery.

W ramach Tygodnia Kariery Powiatowy Urząd Pracy zaplanował spotkania z młodzieżą szkolną, doradcami zawodowymi, pedagogami i osobami bezrobotnymi na terenie całego województwa. 18 października jedno z takich spotkań odbyło się w Biskupcu. W trakcie wydarzenia poruszono ważne tematy dotyczące przede wszystkim zdrowia psychicznego. Omówiono także zagadnienia zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym a także zaprezentowano zebranym usługi i instrumenty rynku pracy.
Celem spotkań w ramach Tygodnia Kariery jest uświadomienie uczestnikom jak ważne dla każdego człowieka jest dbanie o zdrowie i rozwój psychiczny. Misją tegorocznego Tygodnia Kariery jest również aktywizowanie i inspirowanie otoczenia do zadbania o kondycję psychiczną. Zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym nie tracą na aktualności a propagowanie postaw dotyczących ochrony zdrowia psychicznego stanowi jedno z wyzwań współczesności.

Organizatorami spotkania w Biskupcu był Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu.