Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego na terenie Gminy Biskupiec w dniu wyborów – 9 czerwca. 

INFORMACJA