Informujemy, iż 1 sierpnia 2022 r. Stowarzyszenie Patria Nostra z Olsztyna uruchomiło trzy punkty transgranicznej pomocy prawnej – dwa w Polsce (Warszawa i Olsztyn) oraz jeden na Ukrainie (Tarnopol).  W dni robocze w punktach przyjmowane będą zgłoszenia osób w celu zorganizowania im bezpośredniego kontaktu z ukraińskim adwokatem.