W Biskupcu zamontowano nowoczesne tablice multimedialne.

Dzięki dofinansowaniu z projektu „Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec” w kilku punktach na terenie miasta pojawiły się nowoczesne tablice multimedialne. Od teraz przekazywanie informacji o nadchodzących wydarzeniach czy innych istotnych kwestiach jest łatwiejsze i zdecydowanie bardziej czytelne. Tablice pojawiły się przy Biskupieckim Domu Kultury, Domu Pracy Twórczej Sorboma, SP3, przy ul. 1 Maja, a także przy ul. Wiosennej.