Stowarzyszenie „Nasz Biskupiec” – rozpoczęło realizację projektu pt.: „Sztuka nie zna granic”.

W ramach realizacji zadań w dniu dzisiejszym odbyły się warsztaty malowania porcelany dla dzieci w wieku 8-12 lat z terenu gm. Biskupiec.

Celem projektu jest rozwój kulturalny/artystyczny/ekologiczny, budowanie kapitału społecznego
i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, zapewnienie młodym ludziom kreatywnego spędzania wolnego czasu, pobudzenie pasji, ale przede wszystkim aktywizacja i integracja lokalnej społeczności dzieci z terenu gm. Biskupiec.

Dziękujemy Pani Annie Wojszel za realizację warsztatów.