Na zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim zostało zawiązane Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii.

Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii – tak brzmi pełna nazwa stowarzyszenia samorządowego, którego założycielskie spotkanie odbyło się 2 grudnia w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. W jego skład weszło łącznie ponad 30 warmińskich miast, gmin i powiatów. Projekt Szlaku Świętej Warmii powstał już w 2020 roku. Wówczas olsztyńskie starostwo opracowało koncepcję turystyczno-pielgrzymkowej trasy obejmującej znane nie tylko w regionie miejsca pielgrzymkowe, sanktuaria, szlaki pątnicze, ale także historyczne obiekty sakralne związane z ciekawą historią biskupstwa warmińskiego oraz różnymi wydarzeniami o charakterze religijnym, historycznym i legendarnym. Głównym celem stowarzyszenia jest przede wszystkim rozwój turystyki, a tym samym gospodarki Warmii. Podczas czwartkowego spotkania wybrano zarząd stowarzyszenia. I tak przewodniczącym został starosta olsztyński Andrzej Abako, a wiceprzewodniczącym burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski. Na sekretarza stowarzyszenia wybrano wójta gminy Stawiguda Michała Kontraktowicza, a skarbnika burmistrza Braniewa Tomasza Sielickiego. Natomiast Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski został członkiem zarządu.