Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii nareszcie zostało zarejestrowane!

Po prawie roku od zebrania założycielskiego, pod numerem 0000984753 Krajowego Rejestru Sądowego znalazło się już oficjalnie Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii, które tworzą 33 jednostki samorządu terytorialnego ( w tym nasz Biskupiec) przede wszystkim z Warmii, ale także i z jej „okolic”. – W ten sposób, wprawdzie z perturbacjami, ale przeszliśmy drogę formalną i możemy już rozpocząć normalną działalność, którą chcielibyśmy rozpocząć już w grudniu pierwszym, roboczym walnym  zgromadzeniem naszych członków – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński i przewodniczący stowarzyszenia. Główne cele nowego stowarzyszenia to przede wszystkim rozwój gospodarczy Warmii w oparciu o lokalny biznes w obszarach powiązanych z turystyką, poprzez wykorzystanie tradycji i tożsamości kulturowej regionu, z czym wiąże się aktywna promocja, troska o zabytki, jaki o rozwój infrastruktury. Czekając na wyrok stowarzyszenie  przygotowało już kilka projektów, które teraz będą wdrażane. Już w maju rozpoczęły się prace nad dokumentem strategicznym – Planem Rozwoju Stowarzyszenia. Najprawdopodobniej pierwszą inicjatywą Stowarzyszenia będzie konkurs na produkt-pamiątkę regionalną pt. „Kunsztyk warnijski”. W założeniu ma on promować najlepszych twórców i producentów lokalnych, jak i region poprzez pokazywanie jego potencjału. W najbliższych planach również kolejne wydawnictwa z serii „Biblioteki Świętej Warmii” poświęcone Traktowi Biskupiemu czy stolicy regionu – Lidzbarkowi Warmińskiemu. W planach jest także rozwój Szlaku, zarówno lokalnie, poprzez powiązanie jego „stacji” i „przystanków” z lokalnymi atrakcjami i trasami turystycznymi, jak i regionalnie – tworząc „Szlak świętych miejsc czterech religii”, który obejmowałby katolicką Warmię i protestanckie Mazury oraz prawosławne i muzułmańskie Podlasie. Stowarzyszenie stawia również na szerszą promocję w kraju, jak i zagranicą. Pierwszą okazją do tego będzie udział Powiatu Olsztyńskiego w 28. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Nadarzynie, które rozpoczynają się w czwartek 24 listopada na terenach PTAK WARSAW EXPO. Na powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych promowany tu będzie Szlak Świętej Warmii oraz przypomniana zostanie postać najsłynniejszego Warmiaka – Mikołaja Kopernika, którego 550. urodziny świętować będziemy w przyszłym roku.

Informacje – Powiat Olsztyński.