20 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie robocze samorządowych liderów Szlaku Świętej Warmii.

W Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się pierwsze robocze spotkanie samorządowych liderów Szlaku Świętej Warmii. Celem spotkania było przygotowanie jak najciekawszej oferty zachęcającej turystów do odwiedzenia miejscowości z terenu powiatu olsztyńskiego. W planach jest wytyczenie szlaku i przygotowanie wokół niego atrakcji dla całych rodzin. Na spotkaniu zostali zaproszeni goście, którzy podpowiedzieli, jakie zadania stoją przed liderami. Lidia Wójtowicz – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego – opowiedziała o możliwościach finansowania działań wokół utworzenia infrastruktury gospodarczo-turystycznej w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Marian Jurak z PTTK przypomniał o zadaniach i celach szlaku turystycznego. Wojciech Szalkiewicz, rzecznik prasowy ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie opowiedział o idei Szlaku Świętej Warmii i jego promocji, a Marcin Galibarczyk – dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego rozszerzył ten temat o promocję turystyki regionalnej i referował o kreowaniu rozwoju turystyki, kształtowaniu i promocji produktów turystycznych. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski oraz Sekretarz Gminy Magdalena Karpińska.

Projekt Szlaku Świętej Warmii powstał już w 2020 roku, natomiast w grudniu 2021 zostało zawiązane Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii. W jego skład weszło łącznie ponad 30 warmińskich miast, gmin i powiatów.

na zdjęciu osoby obecne na spotkaniu roboczym szlaku świętej warmii