SP 3 w Biskupcu oraz SP w Kobułtach otrzymały Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.

15 grudnia w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Zaszczytne wyróżnienia odebrali przedstawiciele dwóch placówek oświatowych z terenu naszej gminy: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu oraz Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach.
Certyfikaty są potwierdzeniem, że szkoły tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, samodzielnie diagnozują swoje problemy oraz podejmują inicjatywy służące ich rozwiązywaniu.
W tym roku Kapituła Krajowego Certyfikatu, na podstawie złożonych wniosków i raportów z przeprowadzonej autoewaluacji, wyróżniła 39 szkół i przedszkoli z całej Polski. „Trójka” i Kobułty znalazły się w gronie 3 szkół w Polsce, które otrzymały Certyfikat Krajowy po raz trzeci. Jak nadmieniła Pani profesor Barbara Woynarowska – przewodnicząca Kapituły i twórczyni polskiej koncepcji Szkoła Promująca Zdrowie – jest to przykład właśnie długofalowej pracy i działań.
Program Promocja Zdrowia w Szkole realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Spotkanie otworzyła Katarzyna Lubnauer –wiceminister w Ministerstwie Edukacji i Nauki, która pogratulowała laureatom otrzymania wyróżnień.