18 października Urząd Marszałkowski w Olsztynie organizuje szkolenie online dla organizacji pozarządowych.

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2021 r. kolejnych przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Urząd Marszałkowski w Olsztynie zaprasza na szkolenie on-line dot. przepisów obowiązujących organizacje pozarządowe zgodnie z tą ustawą.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia m.in. z zakresu definicji dostępności, warunków spełnienia wymagań dostępności, obowiązków JST związanych z dostępnością przy organizacji otwartych konkursów ofert dla NGO, zapisów w umowach zawieranych z organizacjami pozarządowymi, kontroli spełnienia wymagań dostępności itp.

Szkolenie odbędzie się 18 października 2021 roku (poniedziałek) w godz. 16.00-19.00 na profesjonalnej platformie – WEBEX.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na e-mail: op@warmia.mazury.pl do dnia 15 października br. (w zgłoszeniu należy podać nazwę organizacji, miejscowość i adres e-mail, na który 18 października br. zostanie Państwu przesłany link do szkolenia).

Po spotkaniu każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe.

W razie wątpliwości kontakt pod numerem telefonu: 89 512 58 76 lub 89 512 58 81 (Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Maja Świtkowska, Katarzyna Mederska-Grabowska).

Program spotkania:

15.30 – 15.55 – logowanie uczestników.

16.00 – 16.05 – rozpoczęcie spotkania – Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

16.05 – 18.50 (w tym przerwa) – szkolnie dot. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja – Katarzyna Sadło.

18.50 – 19.00 – podsumowanie i zakończenie spotkania – Joanna Glezman, Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi