2 października PSONI Koło w Biskupcu uroczyście otworzyło Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy w Biskupcu. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, Wizytator Warmińsko-Mazurkiego Kuratora Oświaty Agnieszka Szczeszak, Przewodnicząca PSONI Koło w Biskupcu Jadwiga Marzjan oraz uczeń NSPdP Adam Mędrek. Tym samym Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Biskupcu została włączona w społeczność szkolną Gminy Biskupiec. Podczas uroczystości Szkoła Podstawowa im. Mazurka Dąbrowskiego w Czerwonce przekazała uczniom nowopowstałej placówki flagę. Celem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie ucznia do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na wolnym, lub chronionym rynku pracy. Uczniowie NSPdP rozpoczęli naukę już 1 września.