Szkoła Podstawowa w Czerwonce otrzymała imię i sztandar.

21 czerwca odbyła się uroczystość związana z nadaniem placówce w Czerwonce imienia i sztandaru. Na wniosek Rady Pedagogicznej Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Rada Miejska w Biskupcu podjęła 4 sierpnia 2021 r. uchwałę w sprawie nadania imienia Mazurka Dąbrowskiego Szkole Podstawowej w Czerwonce. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, ale uroczystości nadania imienia i przekazania sztandaru odbyły się 21 czerwca. Uroczystość w szkole poprzedziła msza święta w Kościele pw. św. Mikołaja i św. Antoniego w Biesowie, którą odprawił proboszcz ks. Krzysztof Jeżowski. Podstawówka w Czerwonce otrzymała także tego dnia sztandar. Jestem przekonany, że patron – Mazurek Dąbrowskiego – polski hymn państwowy będzie prawdziwym przewodnikiem dla Uczniów, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i wszystkich jej pracowników. Niech otrzymane imię i sztandar będzie symbolem wartości oraz inspiracją do kształtowania siły charakteru i patriotycznych postaw młodego pokolenia. – mówił Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.
Uroczystości nadania imienia szkole zwieńczyły występy artystyczne jej uczniów.