22 lutego biskupieccy harcerze świętowali Dzień Myśli Braterskiej.

Dzień Myśli Braterskiej ustanowiono w 1926 roku. Jego ideą jest przypomnienie o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów i harcerzy. Święto symbolizuje też więzy łączące ludzi różnych klas społecznych, przekonań, pokoleń, wyznań i narodowości. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko harcerze, ale również przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, służb mundurowych, rodzice i mieszkańcy. Wszyscy zebrani usiedli w kręgu wokół symbolicznego ognia. Licznie przybyłych gości i sympatyków przywitała Komendant Hufca Agata Kowalska. Obchody tego szczególnego święta były okazją do zaprezentowania dorobku biskupieckich harcerzy ich licznych działań, wspólnych wypraw, zdobywania nowych umiejętności. W trakcie wydarzenia Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski otrzymał wyjątkowe wyróżnienie tzw. Rycerski Medal Przyjaźni. Goście otrzymali również harcerskie chusty, a także nauczyli się wiązać węzeł przyjaźni. Każda z drużyn zaprezentowała krótki występ przed publicznością. Wydarzenie zakończyło się wspólnym śpiewaniem pieśni oraz przekazaniem w kręgu tradycyjnej iskierki pokoju.