3 maja w Korszach odbył się II Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych i Biesiadnych “Kresowiaczek”.

Przegląd skierowany był do mieszkańców z województwa warmińsko-mazurskiego, zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych prowadzących działalność w zakresie muzyki ludowej i biesiadnej, w tym zespołów/kapel ludowych lub biesiadnych. Konkurs poprzedzony został uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Następnie mieszkańcy Korsz oraz zaproszeni goście wraz z Pocztami Sztandarowymi przeszli uroczystym przemarszem przez centrum miasta na część artystyczną. Na konkurs zgłosiło się 15 zespołów, w tym dwa zespoły z terenu Gminy Biskupiec. Tegoroczne zmagania artystów oceniało trzyosobowe jury w składzie: ELVYRA SAVICKAJA, ANNA SARNOWSKA, DOMINIK SIDOR.

W kategorii PIOSENKI LUDOWE dwa pierwsze miejsca na podium wyśpiewały “nasze” zespoły:  I miejsce – „WĘGOJSKA STRUŻKA”, II miejsce „WARMIŃSKA KUŹNIA”. Serdecznie gratulujemy, jesteśmy dumni!