15 marca w Biskupieckim Domu Kultury odbyła się Gala Sukcesy 2023.

Już 26 raz mieszkańcy miasta i gminy, którzy w szczególny sposób reprezentują swoje środowisko otrzymali statuetki przyznawane zgodnie z regulaminem w różnych kategoriach: nauka, kultura, promocja i krajobraz pełen możliwości. W tegorocznej edycji dołączyła również nowa kategoria: wydarzenie roku. Gala Sukcesy 2023 stanowiła doskonałe podsumowanie działań i osiągnięć mieszkańców miasta i gminy w minionym roku. Łącznie do Urzędu Miejskiego w Biskupcu wpłynęło 67 zgłoszeń, nad którymi pochyliła się specjalnie powołana kapituła. Jej zadaniem było nie tylko ocenienie zgłoszeń pod kątem zgodności z regulaminem, ale także dokonanie trudnego wyboru najlepszych spośród nich. Z tym niełatwym zadaniem zmagali się: Alina Radziszewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Biskupcu, Magdalena Karpińska – Sekretarz Gminy oraz Daria Kosakowska – z-ca Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej.

W trakcie gali wręczono także specjalną statuetkę „Przyjaciel Biskupca”, którą otrzymał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński.

Laureatami tegorocznej edycji gali w kategorii nauka zostali: Złoty Sukces: Marcelina Dąbrowska i Jan Braksiek, Srebrny Sukces: Wojciech Nosek, Maciej Zbrzeski i Kornelia Wolska. W kategorii kultura nagrody otrzymali: Złoty Sukces: Jowita Kapuścińska i Irena Bojarska, Srebrny Sukces: Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Warmińska Kuźnia”, Edyta Grzybowska i Małgorzata Ciechacka oraz Brązowy Sukces: Węgojska Strużka i Antonina Bieńko. Zwycięzcami kategorii promocja zostali: Złoty Sukces: Paulina Borzymowska, Julia Duchniewicz i Wojciech Terech, Srebrny Sukces: Zakłady Mięsne Warmia i Oliwier Staniszewski, Brązowy Sukces: Teatr na Przekór. Natomiast nagrody w kategorii krajobraz pełen możliwości otrzymali: Złoty Sukces: Stowarzyszenie Biskupiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Aktywni Wciąż”, Srebrny Sukces: Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach oraz Brązowy Sukces: Sołectwo Rudziska i Sołectwo Bredynki. W kategorii wydarzenie roku nagrodzone zostały następujące wydarzenia: Złoty Sukces: Utworzenie Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Biskupcu, Srebrny Sukces: 90-lecie Powstania CECHU Rzemiosł Różnych w Biskupcu, Brązowy Sukces: XV Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej, Gala Patriotyczna oraz Misterium Paschalne w Węgoju.
Tego dnia wręczone zostały także stypendia naukowe. Zgodnie z lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży najlepsi uczniowie mają otrzymywać stypendium w wysokości 300 zł, które będzie wypłacane przez 12 miesięcy. Stypendia naukowe otrzymali: Jan Nosek, Wojciech Nosek oraz Iga Pstągowska.
Laureaci tegorocznej gali nie kryli zaskoczenia i wzruszenia, a przede wszystkim wdzięczności za wsparcie i docenienie ich osiągnięć i działań. Biskupiecką Galę rozweselił i ubarwił gość specjalny Mariusz Kałamaga – znany artysta kabaretowy. Serdeczne życzenia i wyrazy uznania do laureatów kierowali również Goście uroczystości: Zbigniew Szczypiński, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Maria Bąkowska, Wicemarszałek Województwa.