Dzięki akcji #zbieramyNAbusa PSONI w Biskupcu miało możliwość zakupu dwóch busów specjalnie przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

W dniu 10 maja miało miejsce niezwykłe wydarzenie – podsumowanie inicjatywy #zbieramyNAbusa, które przyniosło ogromne rezultaty i wzruszenie wielu serc. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu miało możliwość zakupu dwóch specjalnie przystosowanych busów do przewozu osób z niepełnosprawnościami – jeden dla 18, drugi dla 9 osób. To wyjątkowy krok naprzód w zapewnianiu mobilności i wsparcia dla potrzebujących. Podczas wydarzenia omówiono przebieg i wyniki całej akcji, składając równocześnie oficjalne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych. W uroczystym podsumowaniu akcji obecni byli między innymi Burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski, Dyrektor CKTiS w Biskupcu, Wojciech Hubacz,  Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PEFRON, Mateusz Szkaradziński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Aneta Markowska oraz Wicedyrektor Rafał Zabłotny. To świadczy o ogromnym zainteresowaniu i zaangażowaniu ze strony władz lokalnych oraz instytucji w tę szczytną inicjatywę. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zebrać imponującą kwotę około 65 tysięcy złotych, co stanowiło wkład własny PSONI w zakup tych pojazdów. Jednym z wydarzeń, które umożliwiły zakup, był “X – Dadajowy Zlot Morsów”. Jesteśmy dumni z naszej społeczności i pragniemy serdecznie podziękować oraz pogratulować zaangażowania wszystkim, którzy włożyli serce w tę inicjatywę. Szczególne słowa uznania kierowane są do grupy Egger Run, Biskupieckich Morsów, CKTiS w Biskupcu, Zakładów Mięsnych Warmia, Parafii bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu, Sołectw Borki Wielkie i Kraskowo, Koła Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich, wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Dodatkowe wsparcie finansowe ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) było kluczowym czynnikiem umożliwiającym finalizację zakupu. To doskonały przykład, jak współpraca różnych podmiotów może przynosić znaczące rezultaty dla dobra wspólnego. Gratulujemy Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu udanej akcji i życzymy kolejnych owocnych działań!