Uczniowie z biskupieckich placówek ponadpodstawowych otrzymali stypendia Premiera RP.

Znaleźli się w gronie 303 uczniów wyróżnionych w województwie warmińsko-mazurskim. Paulina Jarema i Wojciech Nosek z Liceum Ogólnokształcące im Komisji Edukacji Narodowej w Biskupcu, Karolina Kozłowska i Anna Król z Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu oraz Wiktor Nikucki i Korneliusz Sznar z Technikum w Zespole Szkół w Biskupcu będą otrzymywać 300 zł miesięcznie, w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

PEŁNA LISTA STYPENDYSTÓW