Uczniowie z biskupieckich placówek ponadpodstawowych otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się 28 listopada w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Biskupieccy uczniowie znaleźli się w gronie 219 uczniów wyróżnionych w województwie warmińsko-mazurskim. Borys Jakub Dajnowski z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Biskupcu, Patrycja Milewska i Korneliusz Paweł Sznar z Technikum w Zespole Szkół w Biskupcu oraz Wojciech Nosek z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Biskupcu będą otrzymywać 300 zł miesięcznie, w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

źródło zdjęć: www.radioolsztyn.pl