Gratulacje i podziękowania dla stypendystów Premiera. 

29 grudnia, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2022 roku Burmistrz Biskupca osobiście pogratulował uczniom Patrycji Milewskiej i Korneliuszowi Sznar z Technikum przy Zespole Szkół w Biskupcu otrzymania stypendium od Premiera. Nasi młodzi Mieszkańcy znaleźli się w gronie najwybitniejszych 219 uczniów z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych chęci, siły i wytrwałości w dążeniu do realizacji kolejnych celów!