Od 18 lipca do 22 sierpnia przyjmowane będą wnioski na stypendia na rok szkolny/akademicki 2022/2023.

Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami i zdjęciem na nośniku należy wysłać pocztą pod adres: Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn — z dopiskiem „wniosek” lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy urzędzie, albo też po wcześniejszym umówieniu się — złożyć osobiście w pokoju 219.

UWAGA: kandydaci na stypendystów, którzy po raz pierwszy będą składali dokumenty, muszą przyjść osobiście z wypełnionym i podpisanym przez rodzica wnioskiem po wcześniejszym umówieniu (rodzic nie jest potrzebny, nawet jeśli kandydat jest niepełnoletni).

WYPEŁNIJ WNIOSEK

 1. Wzory wniosków do druku są dostępne na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i Facebooku Fundacji. Link do wniosku — TUTAJ
 2. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, nieczytelnie bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę.
 3. Do tegorocznego wniosku o stypendium trzeba obowiązkowo dołączyć — ZDJĘCIE przedstawiające twarz, opcjonalnie popiersie. Legitymacyjne. Dobrze oświetlone. Na jednolitym tle. Orientacja pionowa. Format zapisu obrazu JPG, PNG. Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości, na nośniku — płyta CD lub pendrive.

DLA KOGO I JAKIE STYPENDIUM

 1. Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 26. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).
 2. Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.

DLA KOGO I JAKIE STYPENDIUM

 1. Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 26. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).
 2. Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.

WARUNKI

 1. Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium NAUKOWE:
 • absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,00 na świadectwie;
 • absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,80 na świadectwie,
 • studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.
 1. Przy staraniu się o stypendium ARTYSTYCZNE/SPORTOWE wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:
 • absolwenci szkół podstawowych – 4,8,
 • absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00,
 • studenci – 3,75.
 1. Dodatkowe warunki złożenia wniosku (W TRZECH KATEGORIACH):
 • w zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne),
 • wskazane jest poinformowanie we wniosku o działalności społecznej i innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium (np. wolontariat, OSP, praca na rzecz schroniska).

 KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU:

 • Wniosek składa się z dwóch elementów, muszą być wypełnione WSZYSTKIE rubryki zawarte we wniosku.
 • Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium.
 • Do wniosku wpisuje się dane wnioskodawcy (kandydata do stypendium), nie rodzica! Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.
 • Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane (kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2021/2022). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, nie trzeba dostarczać osobnych kopii.
 • Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.
 • Konieczne jest zdjęcie dostarczone na nośniku — płyta CD lub pendrive.

 WAŻNE!

Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne. Studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji: tel. 89 521 05 69 w godz. 10-14 w terminie składania wniosków.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów – również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.