Zapraszamy do składania wniosków o stypendia Burmistrza Biskupca za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Wnioski o udzielenie Stypendium Burmistrza Biskupca za wybitne osiągnięcia w nauce składają dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkoła może złożyć nie więcej niż trzy wnioski o przyznanie stypendium. Natomiast wnioski o udzielenie stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie składają kluby sportowe, związki sportowe lub dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgłoszenia można składać do 31 stycznia 2023 r.  do Urzędu Miejskiego w Biskupcu (pok. nr 10 Biuro Obsługi Interesanta) w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opisanej: “wniosek o stypendium Burmistrza Biskupca za wybitne osiągnięcia w nauce” lub “wniosek o stypendium Burmistrza Biskupca za wybitne osiągnięcia w sporcie”.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z REGULAMINEM

WZÓR WNIOSKU